Uiteraard doen wij ons uiterste best om u goed van dienst te zijn. Impuls werkt echter niet alleen voor mensen, maar ook met mensen. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze medewerkers of over onze producten.

Klachtencoördinator
Impuls spant zich in om er samen met u uit te komen. Lukt dat niet met de betreffende medewerker of de leidinggevende, dan kunt de klachtencoördinator inschakelen. Deze probeert te bemiddelen of kan u informeren over de klachtenregeling en de onafhankelijke, externe klachtencommissies, waarbij Impuls is aangesloten. U heeft  altijd het recht om direct onderstaande commissies in te schakelen.

Kinderopvang en voorscholen: klachtenloket en geschillencommissie
Impuls is aangesloten bij het landelijke Klachtenloket Kinderopvang en de Geschillencommissie.
Het Klachtenloket is een onafhankelijke organisatie, die vragen en klachten aanhoort, informatie en advies geeft en duidelijk maakt welke stappen mogelijk zijn, bijvoorbeeld bemiddeling.
De geschillencommissie behandelt officiële klachten van ouders en oudercommissies.
Klachtenloket
Geschillencommissie

 

Vertrouwenspersoon voor klanten en ouders
Speciaal voor ongewenst en grensoverschrijdend gedrag hebben we een vertrouwenspersoon. Deze werkt onafhankelijk van de organisatie en is onpartijdig. Alles wat u bespreekt is op vertrouwelijke basis.

Samen oplossen
Het is altijd het beste om uw klacht zo snel mogelijk te bespreken met de betrokken medewerker en samen een oplossing te zoeken. Als dat niet lukt, kunt u de leidinggevende (wijkmanager of regiomanager) inschakelen. Uiteraard heeft u altijd het recht om direct de onafhankelijke klachtencommissies in te schakelen.

privacy
Om uw privacy te beschermen zijn binnen Impuls regels afgesproken. Voor onze dienstverlening is het vaak nodig om bijvoorbeeld uw persoonsgegevens vast te leggen. In het privacyreglement kunt u alle regels hierover terugvinden.

Klokkenluidersregeling

Om misstanden veilig te kunnen melden is een klokkenluidersregeling wettelijk verplicht. Impuls heeft dus een dergelijke regeling waar zowel medewerkers gebruik van kunnen maken als derden.