Regelmatig vragen we onze klanten hoe zij onze dienstverlening beoordelen. Dit gebeurt anoniem, via de Verbetermeter. We hopen dat u zich zo vrij voelt eerlijk uw mening te geven. Ook als die minder gunstig is, want zo kunnen wij ons verbeteren. De uitkomsten vergelijken we met eerdere onderzoeken en met de gemiddelde score van andere organisaties. Gemiddeld doen we elke twee jaar een nieuw onderzoek. Daarnaast vragen we ook regelmatig de mening van ouders op bepaalde onderwerpen.

Resultaat onderzoek oktober 2016

2016 2014
Kinderdagverblijven
7,9 7,8
Buitenschoolse opvang
7,3 6,8
Voorscholen
7,9 8,1

Kwaliteit verbeteren

We gaan aan de slag met de aandachts- en verbeterpunten die u ons aangereikt hebt, omdat wij de kwaliteit verder willen verbeteren. Per locatie zijn er actieplannen ter verbetering die we samen met de oudercommissie vormgeven.

Het hele rapport bekijken?

De wijkmanagers bespreken het rapport met de oudercommissies. Als u geïnteresseerd bent, kunt u het locatierapport inzien bij de locatie waar uw kind naartoe gaat.

Wij bedanken alle ouders die hebben deelgenomen aan het onderzoek voor de tijd en moeite om de vragenlijsten in te vullen. En natuurlijk voor alle waardevolle tips en suggesties.