Contact met ouders vinden we heel belangrijk. Niet alleen bij de dagelijkse uitwisseling, maar ook in een formelere vorm. Zodat we uitgebreid van gedachten kunnen wisselen over alles wat met kinderopvang en voorscholen te maken heeft. Daarom heeft iedere locatie een oudercommissie met ouders die actief meedenken.

Een oudercommissie heeft voordelen voor u en voor ons. U heeft de gelegenheid uw mening te geven en mee te denken over ons beleid en ons aanbod. Wij kunnen met uw suggesties steeds weer verbeteren. Alleen zo kunnen we voor uw kind dichtbij thuis zijn.

Meldt u zich aan?

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden voor onze oudercommissies in de kinderopvang en de voorscholen. U kunt zich aanmelden bij de medewerkers van uw locatie.

Medezeggenschap

De medezeggenschap van ouders is geregeld in het reglement medezeggenschap ouders. Via de (centrale) oudercommissie kunt u officieel uw stem laten horen. Impuls is zelfs wettelijk verplicht om over bepaalde onderwerpen advies van de oudercommissie te vragen. Gevraagd of ongevraagd; we nemen elk advies serieus mee in onze besluitvorming.

Centrale oudercommissie kinderopvang

De gewone oudercommissie praat met de leiding van een locatie. De centrale oudercommissie (COC) kinderopvang praat, namens alle kinderopvang oudercommissies, met de directie van Impuls. Het gaat dan vaak over zaken die voor alle kinderopvang locaties gelden.

Belangenverenigingen voor ouders (BOinK) en Voor Werkende Ouders

BOinK staat voor Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De oudercommissies kinderopvang hebben bij BOink een eigen lidmaatschap.
Daarnaast is er de belangenvereniging Voor Werkende Ouders.
Beide verenigingen ondersteunen en versterken de positie van ouders in de kinderopvang en voorscholen. Ook vertegenwoordigen zij de belangen van ouders bij beleidsmakers, politici en adviesraden en oefenen op deze manier invloed uit op nieuwe wet- en regelgeving, financiering en kwaliteitsontwikkeling.

Klachten

Impuls Kinderopvang is aangesloten bij de landelijke Geschillencommissie voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Zie voor meer informatie onze klachtenregeling.