Iedere locatie heeft een eigen oudercommissie. Op dit moment zijn er meerdere oudercommissies die dringend nieuwe leden kunnen gebruiken. Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij de medewerkers op de locatie van uw kind.

Wij hopen dat u na het lezen van deze oproep belangstelling heeft om deel te nemen aan de oudercommissie. U kunt zich opgeven bij de locatie waar uw kind naar toe gaat.

 

werkzaamheden

Oudercommissieleden praten met elkaar over o.a. het pedagogisch beleidsplan, de prijs van de opvang, het aanpassen van de openingstijden, de herinrichting van de buitenspeelruimte, de omgang van de pedagogisch medewerkers met ouders, en hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie.

De oudercommissie:

  • overlegt met de wijkmanager;
  • adviseert gevraagd en ongevraagd ;
  • bevordert goede en heldere informatie aan ouders;
  • onderhoudt contacten met andere ouders;
  • bevordert de betrokkenheid van ouders bij het kindercentrum, bijvoorbeeld door ouderavonden mee te helpen organiseren.

 

wij vragen

Wij zoeken ouders die:

mee willen praten en beslissen;
de kwaliteit van de kinderopvang positief willen beïnvloeden;
willen samenwerken met andere ouders in de oudercommissie;
hun (professionele) deskundigheid willen inzetten voor ons kindercentrum.

 

wij bieden

  • Inspraak op belangrijke onderdelen van het beleid
  • Administratieve ondersteuning
  • Lidmaatschap van belangenvereniging voor oudercommissies

 

uren

salaris

informatie

Meer informatie kunt u verkrijgen bij de wijkmanager of bij de voorzitter van de oudercommissie van de locatie waar uw kind naartoe gaat.

 

solliciteren

In dit geval gaat het om aanmelden. Ook dat kan bij de locatie waar uw kind naartoe gaat.