Bij de Belastingdienst kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Wij helpen u graag bij het aanvragen van deze toeslag.

De Belastingdienst stelt een paar voorwaarden aan de vergoeding:

  • Zowel u als u eventuele partner werken beiden.
  • Of u volgt een opleiding of re-integratietraject.
  • De kinderopvanginstelling moet geregistreerd zijn. Alle locaties van Impuls Kinderopvang voldoen hieraan.

Proefberekening toeslag

U kunt met de rekentool (link naar de rekentool) snel een berekening maken van de netto kosten voor opvang in uw situatie. Daarin is de kinderopvangtoeslag al verwerkt. Op de website van de Belastingdienst staat ook een rekenmodule waarmee u een proefberekening van uw netto opvangkosten kunt maken.
Wilt u dat wij een proefberekening voor u maken? Dan doen we dat graag.