Het verhaal van Impuls

We hebben een rijke historie, maar hoe is Impuls uiteindelijk Impuls geworden? We laten het je zien in een tijdlijn.

1750

Onze geschiedenis begint in 1750 toen werkende moeders steeds vaker buitenshuis werkten. Zij brachten hun kinderen naar zogenaamde Matressenschooltjes. De omstandigheden waren verre van ideaal: hygiëne was slecht en juffen waren niet opgeleid hiervoor.

1847

De opkomende industrie dreef vrouwen naar de fabriek. Er ontstond een grotere behoefte aan kinderopvang. De Vereeniging ter Verbetering der Kleine Kinderbewaarplaatsen ontstond. Helaas bleek dit initiatief ook geen succes en het bestuur werd overgedragen aan dames van ‘de gegoede burgerij’. De zorg voor het kind was namelijk ‘de taak van den vrouw’.

1872

Deze dames gingen voortvarend te werk en richtten het eerste bewaarschooltje op. Kort daarna volgden 3 kinderdagverblijven. Deze locaties vormden de basis voor de Amsterdamse Stichting Kinderdagverblijven voor het gezonde kind (ASK).

1892

Gemeentelijk inspecteur van de kinderbewaarplaatsen, de heer J.A. Tours, richtte een kinderbewaarplaats op. Dit deed hij samen met Hélène Mercier, een voorvechtster van gelijke kansen voor vrouwen. Ons Huis is de voorloper van Impuls Kinderopvang.

1959

Opening van de eerste Impuls Kinderopvang locatie: Kinderdagverblijf Prinses Margriet.

1990

Een deel van stichting ASK gaat verder in de organisatie van Impuls, een welzijnsorganisatie met een even lange historie als de kinderopvang. Impuls is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste aanbieders in Amsterdam, waarbij de groei en ontwikkeling van kinderen altijd centraal heeft gestaan.

2005

De Wet Kinderopvang wordt ingevoerd. Deze wet stelt dat ouder, werkgevers en overheid samen verantwoordelijk zijn voor de kosten van kinderopvang. Punten als kwaliteitseisen en toezicht worden ook in deze wet geregeld.

2008

Impuls staat midden in de maatschappij. We vervullen een actieve rol om kwaliteit te blijven leveren en kinderopvang toegankelijk te houden voor alle ouders. Voor deze vraagstukken bedenken we oplossingen en investeren we in scholing en deskundige medewerkers. In dit jaar wordt Impuls uitgeroepen tot Beste Calibris Leerbedrijf.

2010

Sinds de bewaarscholen is er veel veranderd in kinderopvang. We richten ons op meer dan kinderopvang alleen en lopen voorop in educatieve methoden. Er is veel kennis aanwezig over de ontwikkeling van jonge kinderen en werken wij volgens de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie.

2011

Impuls kinderopvang genomineerd voor Beste Praktijkopleider van Nederland.

2021

Inmiddels is Impuls gegroeid tot een organisatie met circa 450 medewerkers. Onze missie? Oog op de Wereld.

“Bij Impuls vinden we dat ieder kind de beste start van zijn leven verdient. En dat het zichzelf mag zijn. Dus helpen we kinderen om op te groeien tot zelfstandige en wereldwijze burgers.

We vinden ook dat ouders de opvoeding van hun kind moeten kunnen combineren met werk, studie en andere activiteiten.

We geloven dat we zo bijdragen aan een samenleving met een eigen plek voor ieder mens. Daarom is iedereen welkom bij Impuls.

2023

Per 1 juli 2023 hebben Akros en Impuls de krachten gebundeld onder één bestuur. Samen dragen we bij aan kansengelijkheid voor kinderen in west Amsterdam. Onder onze vertrouwde namen blijven we hoogwaardige maatschappelijke kinderopvang bieden. Met zo’n 700 bevlogen professionals op meer dan 80 locaties bieden wij opvang en zorg aan ruim 7.000 kinderen en hun gezinnen. Samen ondersteunen we kinderen en hun ouders in een positieve ontwikkeling. We bouwen aan een toekomst waarin kinderen, ouders, medewerkers en samenwerkingspartners kunnen vertrouwen op onze versterkte inzet voor de gemeenschap. Een verbonden gemeenschap waarin iedereen kan meedoen.