Voor- en vroegschoolse educatie

Aandacht voor de ontwikkeling van je peuter

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is een programma voor nieuwsgierige peuters vanaf 2 jaar. We bieden dit op zowel onze kinderdagverblijven als onze voorscholen. Met voor- en vroegschoolse educatie sluiten we helemaal aan bij de leeftijd en interesse van jouw kind. Met uitdagende activiteiten leert een peuter spelenderwijs nieuwe vaardigheden. We richten ons onder andere op taal, beweging, spelontwikkeling en de omgang met anderen. Zo is leren niet alleen erg fijn; we geven jouw kind hiermee een mooie start op het basisonderwijs.

Hoe ziet VVE eruit bij Impuls?

Kinderen worden bij Impuls kinderopvang echt gezien. We kijken met oprechte belangstelling naar kinderen en leren hen beter kennen. Pas dan weet je hoe je kunt helpen bij de ontwikkeling. Met deze kennis bieden we activiteiten die passen bij interesse, maar wel met de ruimte om nieuwe dingen uit te proberen. Hierbij is het ook van belang dat kinderen zich thuis voelen en gestimuleerd worden om een volgende stap te zetten.

De wereld van buiten naar binnen

Bij Impuls bieden we kinderen verschillende activiteiten aan waar zij uit mogen kiezen. Ze spelen vrij in alle hoeken van de locatie die speciaal zijn ingericht met verschillende thema’s. Ze spelen met elkaar, waarbij de pedagogisch medewerker regelmatig meespeelt voor extra verdieping in het spel. Het materiaal en de thema’s zijn op de leeftijd afgestemd om uit te dagen, na te denken en te praten.

Tijdens het eten of verzorgingsmomenten moedigen we peuters aan om zoveel mogelijk zelf te doen. Meehelpen met tafeldekken bijvoorbeeld. Zelf je boterham smeren. Het zijn zomaar wat voorbeelden om de zelfstandigheid te bevorderen. Daarnaast hebben we veel aandacht voor gezonde voeding en beweging.

Wat is zijn de voordelen van Voor- en Vroegschoolse Educatie?

Het doel van een VVE programma is om kinderen goed te begeleiden naar het moment dat ze naar school gaan. De overstap wordt hierdoor veel fijner en gemakkelijker. Bij Impuls werken we met een observatiemethode zodat we de ontwikkeling van jouw kind goed kunnen volgen. We kunnen vooruitgang dus echt zichtbaar maken.

De voordelen van een VVE programma op een rij:

  • Leren op de natuurlijke manier en passend bij leeftijd en interesse
  • Een vast dagritme, dat is straks herkenbaar op de basisschool
  • Betere leerresultaten door kleine groepen en meer aandacht
  • Samenwerking met de basisschool om je kind te blijven begeleiden
  • Ouders hebben meer inzicht in de ontwikkeling van het kind

Welke programma’s zijn er?

Bij Impuls werken alle peutergroepen op de kinderdagverblijven en alle voorscholen met een VVE programma. Vaak is dit hetzelfde programma als op de basisschool voor de groepen 1 en 2. Voorbeelden van VVE programma’s zijn: Piramide, Kaleidoscoop, Startblokken, Uk en Puk of Peuterplein. Alle VVE programma’s werken met thema’s die een bepaalde periode centraal staan. Het thema past bij de belevingswereld van jouw kind.