Kwaliteit Kinderopvang Impuls Amsterdam

Zo werken wij aan betere kinderopvang

Als ouder wil je er zeker van zijn dat jouw kind bij de kinderopvang in een veilige omgeving opgevangen wordt. Kinderen hebben ruimte nodig om te kunnen spelen, leren en groeien. Als jouw kind zich veilig en thuis voelt bij de locatie, zijn wij op de goede weg. Goede kwaliteit bieden gaat verder dan verzorging. Het is belangrijk voortdurend te kijken naar wat kinderen écht nodig hebben. Bijvoorbeeld dat de speelomgeving schoon is en voldoet aan de gestelde normen. Maar ook zelf het goede voorbeeld geven in onze houding en gedrag. Alle locaties bieden dezelfde kwaliteit. Dat kan alleen met duidelijke afspraken over ons werk. Daardoor groeien wij ook: van goede naar nog betere kinderopvang.

Kwaliteit verbeteren doen we samen

De samenwerking met ouders, scholen, gemeente en partners in educatieve programma’s is onze basis. We sluiten zo
beter op elkaar aan en dat is een groot voordeel voor jouw kind.

Coach op de werkvloer

Elke medewerker volgt dagelijks onze pedagogische visie. Om hen zo goed mogelijk te ondersteunen hebben we coaches op de werkvloer. Als medewerker voel je je gesteund in je werk en dat is terug te zien in de kwaliteit. Meer informatie vind je op de pagina professionele medewerkers.

Inspectie

De GGD controleert elk jaar – en onaangekondigd – of alle locaties van Impuls aan de eisen voldoen. De locatie wordt beoordeeld op veiligheid en de uitvoering van ons beleid. De beoordeling van de inspectie staat beschreven in een inspectierapport. Deze vind je terug op de locatiepagina.

Jouw mening telt

Als je als organisatie voldoet aan alle regels is dat natuurlijk fijn. Maar voor ons doet de mening van de ouder er ook toe. Daarom vragen we ouders regelmatig naar hun mening in een klanttevredenheidsonderzoek. Bijvoorbeeld direct na plaatsing van je kind, aan het einde van de wenperiode (na drie maanden), daarna elk jaar en ook weer bij het einde van de opvang. Via de Verbetermeter (een korte vragenlijst), kun je je mening anoniem geven. Jouw mening is voor ons belangrijk. Het geeft ons inzicht in de punten die goed gaan en die we kunnen verbeteren.

Elk kwartaal maken we voor elke locatie een verslag van het klanttevredenheidsonderzoek. Dit verslag wordt teruggekoppeld aan de medewerkers van de locatie en de oudercommissie. Naast waardevolle suggesties ter verbetering is het ook fijn voor de pedagogisch medewerkers om positieve feedback te krijgen.