Oudercommissie denkt mee en heeft inspraak

We hechten waarde aan je advies

Oudercommissies vind je bij elk kinderdagverblijf of BSO. Dit is een groep ouders die optreedt als vertegenwoordigers voor alle ouders. Het doel van een oudercommissie is het meedenken en adviseren over de kwaliteit van onze opvang. De oudercommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies over bijvoorbeeld ons pedagogisch beleid, uurtarieven en de inrichting van de opvangruimte. Maar ook over onderwerpen als veiligheid of gezondheid.

We hechten veel waarde aan het contact met ouders. De vragen die we krijgen van de ouders houden ons scherp. De suggesties en adviezen van de oudercommissie zijn nuttig en waardevol.

Centrale oudercommissie

Voor elke locatie is een oudercommissie aangesteld. Daarnaast bestaat er een Centrale Oudercommissie (COC). Deze commissie overlegt, namens alle oudercommissies, met de directie van Impuls kinderopvang. De adviezen van deze groep gaan over onderwerpen die gelden voor alle kinderopvang locaties.

Reglement oudercommissie

Hier vind je het reglement oudercommissie van Impuls.

Belangenvereniging Ouders

De oudercommissies van Impuls zijn aangesloten bij BOink, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. Een andere belangenvereniging is Voor Werkende Ouders. Beide verenigingen beschermen en vertegenwoordigen de belangen van ouders in kinderopvang. Daarnaast hebben zij invloed op de invulling van nieuwe wetten en regels, financiering en kwaliteitsontwikkeling in kinderopvang.