HIGH5 methode

Op de buitenschoolse opvang (BSO) van Impuls begroeten we elkaar met een high five. Ontdek waarom de BSO van Impuls de ideale plek is voor jouw kind om te spelen, leren en groeien!

HIGH5 staat voor:

  • Hier ben ik de baas: kinderen denken actief mee.
  • Ik voel mij thuis: een veilige en gezellige sfeer staan voorop.
  • Gewoon even gek doen: bij ons is geen dag gek genoeg!
  • Hulp vragen: we helpen en leren van elkaar.
  • 5: vijf thema’s per jaar, gevuld met activiteiten.

Hier ben ik de baas: kinderparticipatie

Kinderen worden aangemoedigd actief deel te nemen op de BSO. Of het nu gaat om activiteiten, de inrichting van de ruimte of het dagritme, kinderen hebben een stem. Dit wordt ook wel kinderparticipatie genoemd. Kinderen zijn actief betrokken bij de dagelijkse gang van zaken op de BSO.

Ik voel mij thuis: veiligheid en gezelligheid

Op de BSO van Impuls streven we ernaar dat kinderen zich niet alleen welkom voelen, maar zich ook echt thuis voelen. Op de eerste dag mogen kinderen iets van thuis meebrengen dat op de BSO mag blijven, zoals een knuffel of ander speelgoed.

Onze inrichting is afgestemd op het pedagogisch locatiewerkplan, met hoeken die het speelplezier vergroten. Er worden vriendjesdagen georganiseerd en ouders worden betrokken bij activiteiten. Wist je dat elk BSO-cluster een oudercommissie heeft?

Gewoon even gek doen: geen dag gek genoeg

We omarmen creativiteit en plezier. Geen dag is hetzelfde en dat vieren we op de naschoolse opvang! Kinderen kunnen zich verkleden met onze uitgebreide collectie verkleedkleren. Onze pedagogisch medewerkers halen de kinderen regelmatig verkleed op van school.

Jaarlijks organiseren we een talentenshow, waarin kinderen hun unieke talenten laten zien. Ouders worden aangemoedigd om deel te nemen en samen met de kinderen te spelen.

Hulp vragen: samenwerken en leren

Zelfstandig werken en hulp vragen worden aangemoedigd. Samenwerking staat centraal, waarbij zowel de oudere als jongere kinderen elkaar helpen. We zetten ons in voor goede doelen en bieden workshops aan, variërend van muzieklessen tot skateboarden.

5 thema’s per jaar: boordevol activiteiten

De BSO volgt een jaarplanning met vijf thema’s per jaar, waarbij kinderen een actieve rol spelen in de keuze en vormgeving van deze thema’s. De jaarlijkse themakeuze wordt bepaald door de kinderraad met inbreng van alle kinderen. Vier keer per jaar wordt er een groot BSO-overleg gehouden om het nieuwe thema voor te bereiden.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op sociale media en ontvang het laatste nieuws en updates over de HIGH5 methode van Impuls.