Kies je onderwerp

Wij helpen je graag!

Onze medewerkers van klantadvies ondersteunen je graag. We kunnen je helpen bij:

 • De aanvraag van de Kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst (kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang)
 • De aanvraag van de tegemoetkoming bij de Gemeente Amsterdam (voorschool)
 • De berekening van jouw netto kosten kinderopvang per maand
 • Het adviseren over welke locatie het beste bij jouw kind past
 • Het vinden van de beste plaatsingsmogelijkheden voor jouw kind.

Daarnaast bezoeken de medewerkers van klantadvies wekelijks de locaties. We kunnen je dus ook ter plekke helpen met bijvoorbeeld inschrijven of het beantwoorden van jouw vragen. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Voorschool

Het grote verschil tussen de voorschool en het kinderdagverblijf is het aantal uren dat je kind door ons wordt opgevangen. Werkende ouders maken vaker gebruik van hele dagopvang die op het kinderdagverblijf aangeboden wordt. Kinderen van ouders die niet werken kunnen bijvoorbeeld naar de voorschool waar ze een ochtend of middag kunnen spelen en leren met andere kinderen. Voor- en Vroegschoolse Educatie bieden we zowel bij de voorschool als het kinderdagverblijf aan.

Deze namen roepen soms verwarring op. De voorschool is een programma uit de kinderopvang voor peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Je kunt de voorschool vergelijken met wat vroeger de naam 'peuterspeelzaal' meekreeg. De vroegschool is bedoeld ter ondersteuning van kleuters in groep 1 en 2 en worden aangeboden met een programma vanuit het basisonderwijs.

Wennen

De medewerkers van de groep gaan dit allemaal met je bespreken. Zij nemen 14 dagen tot een week voor de start van de opvang, contact met je op.

Inschrijven

Natuurlijk helpen wij je graag! Lukt het niet of is er iets niet duidelijk? Neem contact met ons op. We kunnen de inschrijving dan samen doen.

Dat kan heel gemakkelijk. Ga naar inschrijven en kies vervolgens bij opvangsoort 'dagopvang.' Je kunt dan vanzelf de voorschool van jouw keuze selecteren.

Heel verstandig! Neem contact met ons op. Wij kunnen je dan direct antwoord geven.

Zodra je jouw (aanstaande) kind hebt ingeschreven, hebben wij dat automatisch goed ontvangen. Wij verwerken de aanvraag en jouw kind wordt op de wachtlijst geplaatst. Hiervan krijg je een bevestiging. Zodra er plek beschikbaar is voor jouw kind nemen we contact met je op.

Algemeen

Impuls wil een veilige plek zijn voor de kinderen. Toch kunnen zich in de praktijk situaties voordoen die hiermee strijdig zijn, zoals (seksueel) misbruik, intimidatie, discriminatie of ander grensoverschrijdend gedrag. Op het moment dat dergelijk grensoverschrijdend gedrag zich voordoet wil Impuls de kwestie adequaat oppakken om erger te voorkomen en om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen. De vertrouwenspersoon voor ouders is een aanspreekpunt voor ouders met een vermoeden van ongewenst gedrag of een klacht. Zij functioneert onafhankelijk van de organisatie en is onpartijdig en neutraal. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht over de informatie die haar in de functie van vertrouwenspersoon wordt toevertrouwd. De vertrouwenspersoon:

 • Functioneert waar nodig of gewenst als aanspreekpunt bij meldingen van (het vermoeden van) ongewenst gedrag en zorgt voor de eerste opvang en begeleiding van degene die met (het vermoeden van) ongewenst gedrag is geconfronteerd; • zoekt samen met de melder naar oplossingen, geeft ondersteuning en advies en gaat na of een oplossing in de informele sfeer tot de mogelijkheden behoort;
 • Geeft informatie over de mogelijk te volgen procedures, naast de klachtenprocedure ook strafrechtelijke of civielrechtelijke procedure, en de consequenties daarvan;
 • Stelt op verzoek van de melder de klacht op schrift of ondersteunt de melder daarbij. • indien nodig verwijst de vertrouwenspersoon de melder naar (in)formele daarvoor in aanmerking komende (hulpverlenings)instanties en ondersteunt melder bij het inschakelen van deze instanties, hieronder vallen ook politie en officier van justitie;
 • Geeft emotionele en psychische ondersteuning aan de melder bij het formeel aanhangig maken van de klacht en/of staat de melder bij en vertegenwoordigt deze tijdens een klachtenprocedure;
 • Verleent adequate nazorg;
 • Draagt mogelijke oplossingen aan waarmee het beleid gericht tegen ongewenst gedrag kan worden bijgesteld;
 • Zorgt, in overleg met Impuls Kinderopvang, voor een goede en geanonimiseerde registratie. De directie wordt jaarlijks op de hoogte gesteld van het aantal klachten en meldingen (anoniem) en de afwikkeling daarvan;
 • Geeft informatie aan Impuls Kinderopvang, die te gebruiken is voor de bekendmaking van de vertrouwenspersoon in de organisatie en aan de ouders / verzorgers
Meer informatie vind je in dit document: Vertrouwenspersoon Voor Ouders. Contactgegevens vertrouwenspersoon: Miriam Smit (info@humanresults.nl) | Telefoon: 030 - 879 70 87 | Mobiel: 06 - 21 39 74 42. Wanneer je een officiële klacht wilt indienen kun je een mail sturen naar: klachtencoordinator@impuls.nl. Het volledige klachtenreglement vind je hier: Interne Klachtenregeling Voor Ouders

Kan gebeuren! Neem even contact met ons op en we sturen je de inloggegevens opnieuw.

Producten en tarieven

Wanneer je in aanmerking komt voor de gemeentelijke toeslag (voorschool) dan hebben wij van beide ouders de inkomensverklaringen nodig. Zo kunnen we je inschalen voor de inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Wij ontvangen hiervoor de inkomstenverklaring van jou en indien van toepassing van jouw partner (IB60 formulier). Ook als je niet werkt vragen wij je een inkomensverklaring op sturen. De inkomstenverklaring kun je telefonisch opvragen of online downloaden bij de Belastingdienst met jouw DigiD. Meer informatie over het opvragen van de inkomensverklaring vind je hier Je kunt de inkomstenverklaringen mailen naar klantadvies@impuls.nl