Positief opvoeden, basis voor een mooie toekomst

Opvoeden met liefde en oprechte aandacht

Het aanleren van gewenst gedrag begint bij positief opvoeden. Dit is de basis voor een mooie toekomst. Kinderen met een positieve opvoeding groeien op met meer zelfvertrouwen en zijn zelfstandig. Dat kan alleen in een veilige, liefdevolle omgeving. Een plek waar je weet wat je kunt verwachten en waar je alle ruimte krijgt om ‘groot’ te worden.

Positief opvoeden betekent dat we de nadruk leggen op wat jouw kind goed doet. Als je gewenst gedrag beloont, wordt de band met jouw kind sterker. De kans op gedragsproblemen wordt hierdoor kleiner. Maar belangrijker nog; jouw kind krijgt een positief beeld over zichzelf. Het opvoeden geeft dan veel meer plezier en voldoening. En dat is het grote voordeel voor jou!

De kern van positief opvoeden

  • We bieden kinderen een veilige en stimulerende omgeving. Hier kunnen ze ongestoord ontdekken. Het geven van complimenten, bevestiging en ruimte om fouten te maken. Want daar leer je van.
  • Een liefdevolle omgeving is waar je jezelf mag zijn. We hebben oprechte interesse, troosten en moedigen we jouw kind aan een volgende stap te zetten in zijn of haar ontwikkeling. Samen zijn we vol zelfvertrouwen op weg naar zelfstandigheid.
  • Grenzen stellen geeft een veilig gevoel. We zijn duidelijk in wat we van jouw kind verwachten en voorspelbaar in de omgang met kinderen.
  • We hebben realistische verwachtingen van kinderen. Elk kind ontwikkelt zich in het eigen tempo. Dat geldt ook voor jouw kind. Het is onze taak om hierop aan te sluiten.