Bent u op zoek naar een veilige en sfeervolle plek waar uw kind zich thuis voelt en zichzelf kan zijn? Waar alle aandacht en ruimte is om te spelen, te leren en te groeien? Impuls Kinderopvang is zo’n plek. Met veel locaties in Amsterdam West en Nieuw-West.

Spelen en leren

Iedere dag zorgen wij dat zo’n 1.800 kinderen het heel erg naar hun zin hebben bij ons. Dat ze kunnen spelen en leren. Dat klinkt misschien grootschalig, maar dat is het niet, want we hebben het over maar liefst 78 locaties. Het betekent dat we veel ervaring hebben in de zorg voor kinderen. Onze pedagogisch medewerkers kennen ieder kind in hun groep echt en zorgen daar heel liefdevol voor. Dat doen we ook graag voor uw kind.

Kindercampus

Bij Impuls geloven we in de kindercampus. Daar is alles wat je van baby tot en met 12-jarige nodig hebt, in één doorgaande lijn. Dus niet opnieuw wennen bij de overstap van kinderdagverblijf naar buitenschoolse opvang, maar huppelend en bijna ongemerkt de volgende fase ingaan. De kindercampus is een compleet aanbod voor baby’s tot twaalfjarigen en hun ouders waar kinderdagverblijf, voorschool, basisschool en buitenschoolse opvang samenkomen. Daarvoor werken we samen met 40 basisscholen, ouders en partners in de buurt. Zodat openingstijden en voorzieningen passen bij het ritme van uw kind en gezin. Dichtbij thuis dus.

Gezonde leefstijl

In alle wijken waar Impuls actief is, ontwikkelen we de kindercampus. Op een aantal locaties werken we al op deze manier, op andere locaties werken we er samen met basisscholen en ouders naartoe. Belangrijke thema’s voor de kindercampus zijn diversiteit, gezonde leefstijl en spelend leren. Diversiteit omdat kinderen met verschillende achtergronden veel van elkaar leren. Dat willen we graag mogelijk maken in samenwerking met ouders en basisscholen. Voor steeds meer kinderen in Amsterdam is er een kindercampus dichtbij thuis. Kom eens kijken bij de kindercampus bij u in de buurt.