Interactief kunstprogramma met Kleintjekunst

Vanuit onze pedagogische visie vinden wij het belangrijk om kinderen een breed en ontwikkelingsgericht aanbod te bieden. Daarom werken wij sinds een aantal jaren structureel samen met Kleintjekunst. Kleintjekunst komt op alle Impuls voorschool- en kinderdagverblijfgroepen een aantal keer per jaar langs, met een programma van ongeveer een uur.

Kleintjekunst ontwikkelt interactieve kunstprogramma’s voor jonge kinderen (0-6 jaar), die onder begeleiding van kunstenaars, hun eigen beeldtaal en lichaamstaal leren ontdekken, experimenteren met hun verbeeldingskracht en hun creatieve vaardigheden ontwikkelen. Het doel is om kinderen te stimuleren om op een onderzoekende manier te experimenteren met materialen en hun eigen verbeeldingskracht. Hierdoor leren ze beeld, muziek, spel en dans/beweging te gebruiken om hun verbeelding (ideeën, ervaringen en gevoelens) vorm te geven en uit te drukken.

Kunstenaars uit verschillende disciplines (o.a. dans, muziek, theater, beeldende kunst) laten kinderen kennismaken met verschillende vormen van creativiteit. Met nieuwe woorden, klanken, licht, materialen en instrumenten, creëren kunstenaars een sfeer, waarbinnen de verbeelding en het zelf-onderzoekende spel van kinderen wordt aangesproken. De programma’s ontstaan in uitwisseling met de kinderen; kunstenaars introduceren materialen, instrumenten en beweging en dragen vaardigheden over door kinderen te laten onderzoeken. Daarbij werken ze met abstracte onderwerpen om kinderen de ruimte te geven om te associëren en verschillende betekenissen te onderzoeken.

Kleintjekunst werkt vanuit de filosofie dat jonge kinderen leren door te ervaren, met hun hele lichaam, al hun zintuigen en in interactie met hun omgeving. Het is de rol van de volwassenen om jonge kinderen tijd, ruimte, materiaal en begeleiding te geven om op een open manier de wereld om hen heen te ontdekken. Al spelend experimenteren ze zo met creatieve vaardigheden en de beginselen van artistieke strategieën en vormgevingsprincipes. Kijk ook op Kleintjekunst.com.