Fietsstimuleringsproject Peuterpedalen

Impuls Kinderopvang en Het ABC lanceren Peuterpedalen: Een innovatief fietsstimuleringsproject voor voorscholen.

In maart heeft Impuls Kinderopvang in samenwerking met Het ABC hun nieuwe project Peuterpedalen gelanceerd. Dit initiatief richt zich op het introduceren en implementeren van fietsstimulering op de voorscholen van Impuls, met als doel de kansengelijkheid van peuters te bevorderen.

Peuterpedalen is ontwikkeld om alle peuters van de voorscholen van Impuls dagelijks te laten oefenen op loopfietsen. Deze activiteit stimuleert de kinderen op verschillende ontwikkelingsgebieden, waaronder motorische vaardigheden, zelfvertrouwen en sociale interactie. Door vroeg te leren fietsen, krijgen kinderen later meer kansen om bijvoorbeeld naar een school te gaan die wat verder van huis is, deel te nemen aan sportverenigingen, en stage te lopen op de middelbare school.

Het project speelt in op een specifieke behoefte in Amsterdam West, waar veel kinderen niet leren fietsen omdat hun ouders deze vaardigheid ook niet beheersen. Daarom richt Peuterpedalen zich niet alleen op de peuters, maar worden ook de ouders actief betrokken bij het programma. Hierdoor wordt fietsen een vast onderdeel van het dagprogramma van de voorscholen en een waardevolle vaardigheid voor het hele gezin.

Peuterpedalen is een belangrijke stap in het bevorderen van kansengelijkheid onder jonge kinderen in onze gemeenschap. Door hen al op jonge leeftijd te leren fietsen, openen we de deur naar meer mogelijkheden in hun verdere ontwikkeling en onderwijsloopbaan.

Het ABC, een organisatie die zich inzet voor educatieve en sociale gelijkheid, ondersteunt dit project met expertise en middelen om de implementatie op de voorscholen zo soepel en effectief mogelijk te laten verlopen.

Impuls Kinderopvang en het ABC kijken ernaar uit om samen te werken aan dit veelbelovende project en de positieve impact die het zal hebben op de kinderen en hun families in Amsterdam West.

Terug naar overzicht