Wat kun je verwachten van de voorschool?

Als je kind twee jaar is geworden, is hij of zij van harte welkom op de voorschool. De voorschool, ook wel bekend als peuterspeelzaal, is een fijne plek om onder professionele begeleiding te spelen, leren en groeien met leeftijdsgenootjes. Maar wat kun je eigenlijk verwachten?

Wat is een voorschool?

Voor nieuwsgierige peuters is de voorschool de beste voorbereiding op de basisschool. Het is een peuteropvang waar kinderen tussen de 2 en 4 jaar een aantal dagdelen in de week spelenderwijs leren. Je kind komt in een kleine groep van maximaal 16 kinderen met extra individuele aandacht. Aan de hand van een vast dagritme, een leerprogramma en leuke, uitdagende activiteiten, krijgt jouw kind alle ruimte om zich te ontwikkelen. De voorschool volgt een vast dagritme. Dat voelt veilig en vertrouwd. Zo weet jouw peuter precies hoe een ochtend of middag verloopt. Bovendien raakt je kind alvast vertrouwd met het samenzijn in een groep en het volgen van een ritme.

Waarom naar de voorschool?

De voorschool heeft een aantal voordelen. Je kind komt zo in aanraking met leeftijdsgenootjes. Naast dat je kind veel plezier beleeft, is het ook goed voor de ontwikkeling. Er wordt veel gesproken en voorgelezen. Daardoor ontwikkelt taalbegrip en taalgebruik veel sneller. Je kind krijgt een schat aan kennis en ervaringen mee die straks op de basisschool al vertrouwd zijn. Je kind leert al vroeg om te gaan met anderen. En grote kans dat de leeftijdsgenootjes op de voorschool toekomstige klasgenootjes zijn op de basisschool. Wel zo fijn!

Wat doen we op de voorschool?

Op de voorschool werken we met een Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma. Het VVE-programma en de werkwijze sluiten aan bij de van groep 1 en 2 van het basisonderwijs. Hierdoor is de overgang naar de basisschool gemakkelijker. Verschillende ontwikkelingsgebieden worden gestimuleerd, zoals de sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling, motorische ontwikkeling en rekenvaardigheid. De pedagogisch medewerkers volgen hierbij de voortgang van je kind en bespreken dit regelmatig met jou als ouder. Ze herkennen waar je kind mogelijk wat extra hulp bij kan gebruiken. Stel dat je kind bijvoorbeeld moeite heeft met de Nederlandse taal, dan wordt er daar meer aandacht aan gegeven.

Lees meer over de voorschool

Kinderdagverblijf met VVE-programma

Op de peutergroepen van onze kinderdagverblijven bieden we ook een VVE-programma aan. Je kunt als ouder dus kiezen tussen de voorschool of kinderdagverblijf met VVE-programma. De keuze tussen het kinderdagverblijf of de voorschool hangt vooral af van het aantal dagen en uren dat je van plan bent om je kind naar de opvang te brengen. Inhoudelijk is er namelijk geen verschil tussen de voorschool en het kinderdagverblijf met VVE-programma.

Op het kinderdagverblijf is je kind tussen 7.30 – 18.30 uur van harte welkom. Op de voorschool gaat dit vaak om twee dagdelen in de week. De voorschool is in de schoolvakanties en op feestdagen gesloten. Het kinderdagverblijf biedt dan ook voordelen voor werkende of studerende ouders.

Kosten voorschool

De kosten van de voorschool zijn afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Wil je alvast een proefberekening maken? Je kunt je maandelijkse kosten uitrekenen met onze rekentool.

De eerste keer naar de voorschool

De eerste paar keren op de voorschool kunnen best spannend zijn. Voor je kind, maar ook voor jou als ouder. Daarom nemen we hier uitgebreid de tijd voor. Samen maken we afspraken over de wenperiode en kijken we naar de behoeften en wensen van jou en je kind. Om ervoor te zorgen dat je kind fijn went aan de nieuwe omgeving, maken we gebruik van een wenschema. Tijdens de eerste wendag ben je bijvoorbeeld van harte welkom om er in het begin bij te blijven. Na elke wendag bespreken we hoe de dag verlopen is en passen daarop eventueel het wenschema aan. Want het allerbelangrijkste is dat jouw kind zich (emotioneel) veilig voelt. En voor je het weet is het alweer tijd om je kind op te halen van een fijne dag op de voorschool!

Vind jouw locatie

Terug naar overzicht