Drie jongens op de bso knutselen

Kinderparticipatie op de BSO HIGH5

Kinderen hebben vaak al vroeg behoefte aan autonomie: zelf doen, zelf beslissen en zelf keuzes maken. Dat kan alleen in een omgeving waarin de eigenheid van kinderen gerespecteerd wordt door het bieden van veiligheid, ruimte, begeleiding en ondersteuning. Bij Impuls vinden we daarom kinderparticipatie belangrijk en bieden daar alle ruimte voor op onze buitenschoolse opvang (BSO) locaties in Amsterdam West.

Kinderparticipatie

Kinderparticipatie is het betrekken van kinderen bij het nemen van beslissingen. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Ze leren bijvoorbeeld voor zichzelf opkomen, rekening houden met anderen, onderhandelen, hun mening durven geven en omgaan met verantwoordelijkheid. Hierdoor hebben ze daadwerkelijk invloed op hun leefomgeving, zoals hun familie, school en kinderopvang. Zo bieden wij kinderen een goede start en daarmee alle kansen die zij verdienen.

BSO HIGH5 van Impuls

Op onze BSO’s werken we volgens een nieuwe methode: BSO HIGH5. BSO HIGH5 is erop gericht om kinderparticipatie te stimuleren. BSO HIGH5 staat voor:

  • Hier ben ik de baas: kinderen denken actief mee.
  • Ik voel mij thuis: een veilige gezellige sfeer staan voorop.
  • Gewoon ff gek doen: bij ons is geen dag gek genoeg!
  • Hulp vragen: we helpen en leren van elkaar.
  • 5thema’s per jaar: 5 thema’s per jaar gevuld met activiteiten.

Astrid, projectmedewerker BSO HIGH5: “De pedagogisch medewerkers betrekken kinderen bij het nemen van beslissingen. Samen met de kinderraad overleggen ze welke activiteiten ze tijdens de schoolweken en vakanties gaan doen. In de kinderraad wordt ook meegedacht over de dagelijkse gang van zaken op de BSO, zoals workshops en lessenseries die tijdens schoolweken worden aangeboden. De kinderraad is een afvaardiging van kinderen die alle kinderen op de BSO vertegenwoordigen. De kinderraad vraagt aan de andere kinderen wat voor onderwerpen eraan bod moeten komen, waar ze behoefte aan hebben en geeft daarover ook een terugkoppeling aan de groep.”

Door kinderen de ruimte te geven voor eigen initiatief, groeit het zelfvertrouwen en de betrokkenheid. Onze pedagogisch medewerkers op de naschoolse opvang kijken daarbij goed naar het ontwikkelingsniveau en bieden waar nodig ondersteuning.

Talentontwikkeling

Kinderparticipatie stimuleert daarnaast ook de talentontwikkeling van kinderen. Astrid: “Kinderen zijn erg creatief met hun ideeën om de BSO samen zo leuk mogelijk te maken. Zo kwamen ze bijvoorbeeld op het idee om een ‘achtbaan’ te maken. Dit deden ze door zich glijdend op een vuilniszak te verplaatsen op de hindernisbaan. De kunst is om dit soort ideeën niet van tafel te vegen, maar juist te kijken naar wat er wél mogelijk is.”

Terug naar overzicht