Van bewaarschooltje naar meer dan kinderopvang

De rijke historie van Impuls

Het ontstaan van Impuls kinderopvang gaat terug naar 1872 toen een paar dames een bewaarschooltje en 3 kinderdagverblijven oprichtten. Dit was de voorloper van de Amsterdamse Stichting Kinderdagverblijven (ASK) voor het gezonde kind. Sindsdien is er veel veranderd in kinderopvang en zijn we voor ouders meer dan kinderopvang alleen.

Inmiddels heeft Impuls kinderopvang een goede spreiding van kinderopvang locaties in Amsterdam-Noord en Amsterdam-West. In deze regio is Impuls een van de grootste aanbieders in kinderdagverblijven, voorscholen en buitenschoolse opvang. Met in totaal 66 locaties vind je ons in de buurt van scholen en huis.
Impuls van ‘verleden naar heden’ is te zien op ons historisch overzicht.

Meer dan kinderopvang alleen

Kinderopvang gaat verder dan alleen de opvang van kinderen voor werkende ouders. Natuurlijk zorgen we voor de basisbehoeften, maar bij ons kun je ook rekenen op een liefdevolle, warme en veilige omgeving voor jouw kind. We zetten ons elke dag in om kinderen een goede start te geven.

De groei, ontwikkeling en het zelfbevinden van het kind is minstens net zo belangrijk als verzorging. Dat geldt in zekere mate ook voor ons. Impuls staat voor een hoge kwaliteit in kinderopvang, waar betrokken medewerkers deskundig blijven door trainingen en opleidingen. En waar gewerkt wordt vanuit de visie van onze organisatie.

Samenwerken met het basisonderwijs

We werken samen met ouders en basisscholen, om kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar goed te kunnen begeleiden en aan te sluiten bij wat zij nodig hebben. Een goed voorbeeld hiervan is De Kindercampus. De samenwerking met scholen en de locaties in de buurt van school en huis, maken het mogelijk ons aanbod passend te maken aan het ritme van het kind en gezin.

Impuls Kinderopvang werkt nauw samen met het basisonderwijs, vooral bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Het overzicht van basisscholen waar we mee samenwerken is te vinden op deze pagina.

Kansrijke kinderen

Impuls kinderopvang vindt dat elk kind recht heeft op een kansrijke toekomst. Onze kinderopvang heeft de deuren wijd open voor alle kinderen. Om dit mooie doel te bereiken investeren we niet alleen in deskundige medewerkers, maar ook in kennisnetwerken en onderzoek.

Verantwoordelijk en integer

Kinderopvang heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid: de zorg voor en ontwikkeling van jonge kinderen. In onze samenleving zijn zij een kwetsbare groep. Daarom zijn we in ons werk transparant, integer en zelfcorrigerend. We waarborgen de kwaliteit in de manier waarop we werken.

Zo kunnen we de basis leggen voor een voor een goede ontwikkeling van jonge kinderen met een veilige en vertrouwde opvang van hoge kwaliteit.

Bestuur en toezicht

Impuls kinderopvang is een organisatie zonder winstoogmerk. We staan midden in de maatschappij en spelen een actieve rol in de kwaliteit in kinderopvang. Impuls vindt dat kinderopvang toegankelijk moet blijven, ook voor ouders met een lager inkomen.

De bestuurder/directeur van de stichting is de heer O. Heijst.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Mevrouw H.C.M. Welschen (voorzitter)
  • Mevrouw M. van den Berg
  • De heer M. Dahmane
  • Mevrouw Y. van Dijk
  • De heer C.M. Joustra

Werken bij Impuls

Impuls is professioneel, betrouwbaar en altijd gericht op verbetering en vernieuwing.
Wil je graag werken in een inspirerende en collegiale sfeer met ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling ? Wij hebben regelmatig vacatures.