Waardevolle momenten van uw kind vastleggen, hoort bij ons dagelijks werk. Zo kunt u zien wat uw kind allemaal meemaakt op een dag bij Impuls. Om ervoor te zorgen dat we hier zorgvuldig mee omgaan, hebben we spelregels opgesteld.

Waardevolle momenten van uw kind vastleggen, hoort bij ons dagelijks werk. Zo kunt u zien wat uw kind allemaal meemaakt op een dag bij Impuls. Om ervoor te zorgen dat we hier zorgvuldig mee omgaan, hebben we spelregels opgesteld.

We maken foto’s en video’s om verschillende redenen:

  • Om u te laten zien wat uw kind zoal beleeft.
  • Om (nieuwe) klanten en medewerkers te informeren.
  • Als middel om de pedagogische kwaliteit te verhogen.

Belangrijk onderdeel van de spelregels is dat we altijd schriftelijk toestemming vragen aan ouders, als we beeldmateriaal openbaar willen maken. Impuls zal nooit beeldmateriaal aan derden ter beschikking stellen.