Ieder jaar controleert de GGD voorscholen en kinderopvanglocaties om toe te zien dat de kwaliteit en veiligheid in orde zijn. Amsterdam stelt daarbij strengere eisen dan de landelijke basisvoorwaarden.

De totale score in Amsterdam valt dit jaar weer hoger uit dan vorig jaar. Voor alle ouders met kinderen die een voorschool nodig hebben, is dat goed nieuws. Zeker gezien de strengere eisen.

Impuls een na beste
Impuls komt in de resultaten goed naar voren, en scoort als een na hoogste. Daar zijn we natuurlijk erg trots op.
De inspectie prijst vooral de samenwerking met basisscholen. Door het intensieve overleg is het pedagogisch beleid goed op elkaar afgestemd. Voor kinderen betekent dit dat zij zich kunnen ontwikkelen volgens een onafgebroken leerlijn.
Door de inzet van de hbo-opgeleide pedagogisch coaches wordt de kwaliteit van het pedagogisch handelen verhoogd.

Vaker dan in de jaren daarvoor deelde de inspectie op kwaliteitsonderdelen een “4” uit. Deze score betekent dat de uitvoering ervan een voorbeeld is voor andere organisaties.

Impuls heeft ook kinderdagverblijven waar volgens de voorschoolmethode gewerkt wordt. Ook die krijgen goede beoordelingen van de inspectie.

>> scoretabel
>> het hele rapport